Fixed-Cost-vs-Variable-Cost

Fixed cost và Variable cost là gì? Giải ngố thuật ngữ Shark Tank cùng Shark Phú ! Lý do đa phần startup ‘chết’ nhìn từ bức tranh tài chính?

Nhiều người nói về ý tưởng nghe qua thì rất hay, giống như chúng ta hay khoe nông dân nọ ở Việt Nam làm được máy bay, sinh viên kia chế tạo được xe tiết kiệm xăng, nhưng làm ra với giá bao nhiêu, có ai mua không mới là quan trọng. Làm như thế tôi cũng làm được, nhưng người ta bán 1 triệu USD, mình bán 10 triệu USD, ai mua?

Main Menu