Vợ tịch thu lương của chồng

Vợ giữ hết tiền lương của chồng, có phạm luật và bị phạt thế nào ?

Chúng tôi kết hôn hơn một năm, kể từ khi chung sống đến nay cô ấy đều giữ hết tiền lương của tôi.

Hàng tháng, vợ chỉ đưa cho tôi một khoản tiền vừa đủ để chi những nhu cầu cần thiết như xăng xe, tiền ăn trưa tại công ty. Mỗi khi cần tiền cho các chi phí khác như đi đám cưới, sinh nhật anh em bạn bè… tôi đều phải “xin” và cô ấy lại cằn nhằn.

Việc này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tôi rất nhiều. Tôi xin hỏi Luật Hôn nhân và gia đình quy định việc vợ chồng giữ lương của nhau thế nào?

Luật sư tư vấn

Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân…

Ngoài ra, Điều 17 của luật này cũng quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, luật này và các luật khác có liên quan”.

Từ những quy định trên cho thấy nếu không có thỏa thuận khác thì tiền lương của mỗi bên sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ, chồng. Do đó, vợ, chồng đều có quyền ngang nhau đối với tài sản chung, không ai được phép cấm cản sử dụng hay chiếm giữ riêng tài sản chung đó.

Trước đây theo khoản 1 Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. Như vậy trường hợp vợ giữ hết tiền lương của chồng, không cho chồng sử dụng tiền lương vào những mục đích chính đáng thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2022, Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Song văn bản pháp luật này và các quy định pháp luật hiện hành không có chế tài điều chỉnh đối với hành vi chiếm giữ tài sản chung vợ, chồng.

Do đó, bạn nên thỏa thuận cùng vợ để thống nhất về chế độ tài sản của vợ, chồng nhằm đảm bảo điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không xâm phạm đến quyền cũng như lợi ích các bên.

Luật sư Võ Đan Mạch VnE – Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha
Bài viết tham khảo – Sao chép & Chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu