Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ lưu trữ web

Giải Phóng Dung Lượng Đĩa Trên Máy Chủ Lưu Trữ Web

1. Các thành phần CMS của bạn (WordPress, Joomla, v.v.)

Nếu trang web của bạn dựa trên CMS thì bạn đã quen với các khái niệm về chủ đề, mẫu, tiện ích mở rộng, mô-đun, plugin.

  • Chủ đề & Mẫu: Không nên cài đặt nhiều hơn hai mẫu trên một trang web, một mẫu đang hoạt động và một mẫu không hoạt động trong trường hợp cái đầu tiên bị lỗi.
  • Plugin hoặc phần mở rộng: Chúng là những chương trình nhỏ mở rộng chức năng tổng thể của trang web của bạn. Các thành phần này cũng chiếm không gian.
  • Website Media: Nếu bạn có nhiều hình ảnh (một vài hình ảnh trong mỗi bài đăng chẳng hạn), thì hãy đảm bảo rằng bạn đã tối ưu hóa chúng, nếu không có thể làm chậm tốc độ tải trang web.

2. Xóa bản sao lưu CMS

Mỗi bản sao lưu chiếm một dung lượng đáng kể vì nó sao chép toàn bộ trang web của bạn từ đầu đến cuối.

3. Các Tệp khác sử dụng Hosting

CMS như WordPress, Joomla, Drupal hoặc Magento tạo tệp bộ nhớ cache, tệp tạm thời, v.v. Những tệp này được lưu trữ trong máy chủ của bạn. Đôi khi, ngay cả một plugin hoặc một chủ đề mà bạn đã xóa cũng có thể để lại “dấu vết” dưới dạng tệp vô dụng.

Ngoài ra còn có các tệp rác (thùng rác) và tệp tạm thời (tmp), cũng chiếm dung lượng đĩa khá lớn.

Phải làm gì để Remove để giải phóng dung lượng lưu trữ?

 1) WordPress Themes hoặc CMS Templates

Đăng nhập vào cPanel, mở trình quản lý tệp, điều hướng đến thư mục Chủ đề trong wp-content trong trường hợp của WordPress và xóa thư mục của chủ đề không hoạt động.

2) Plugin hoặc Tiện ích mở rộng

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các plugin thực sự cần thiết để web hoạt động bình thường và loại bỏ tất cả các plugin khác, đặc biệt là những plugin mà chúng có thể không hoạt động.

3 ) Image không được tối ưu hóa

Một hình ảnh trên một trang web không bao giờ được vượt quá 200kbs. Đối với WordPress, có hàng tá plugin thực hiện chức năng này.  Bạn có thể dùng các công cụ trực tuyến như tinypng và Resizeimage . Sau đó, tối ưu thông qua 1  plugin nữa.

4 ) Email không cần thiết

Tuy nhiên, liên quan đến email của mỗi tài khoản. Cố gắng xóa tất cả các email cũ mà bạn không cần khỏi tất cả các khay (Hộp thư đến, Đã gửi, Thùng rác, v.v.) và các thư mục.

Đi tới cPanel> Email> sử dụng đĩa email

Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ lưu trữ web

và bắt đầu xóa những gì bạn không cần. Bạn cũng có thể xóa khỏi ứng dụng email của mình.

Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ lưu trữ web

5. Cache

Cache bạn cũng nên xoá.

Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ lưu trữ web

6. Thư mục Temp

Trong việc này, bạn phải cẩn thận

Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ lưu trữ web

Xóa các tệp tạm thời mà bạn chắc chắn rằng không còn hữu ích

Nguồn Dkhost – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu