B7 Thực Hiện Remote Từ Bên Ngoài Vào Máy Chủ

Hướng dẫn cài đặt XRDP trên máy chủ Ubuntu

Mặc định máy chủ Cloud Server Linux hầu hết nhà cung cấp sẽ không bao gồm giao diện người dùng, nên các bạn chỉ có thể thực hiện quản lý máy chủ qua giao thức SSH và thao tác lệnh.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XRDP để có thể kết nối quản lý máy chủ thông qua các phần mềm Remote Desktop.

Trước tiên, bạn cần phải thực hiện kết nối SSH vào máy chủ, chạy lệnh update :

Bước 1:

# sudo apt update -y

B1 Cài đặt Xrdp Trên Máy Chủ Ubuntu

Bước 2:

Cài đặt gói xfce và xfce4-goodies với lệnh sau

# sudo apt install xfce4 xfce4-goodies -y

B2 Cài đặt Gói Xfce Và Xfce4 Goodies

Bước 3:

Cài đặt xrdp cho máy chủ:

# sudo apt install xrdp -y

B3 Cài đặt Xrdp Cho Máy Chủ

Bước 4:

Kiểm tra trạng thái hoạt động của dịch vụ xrdp sau khi cài đặt

#sudo systemctl status xrdp

B4 Kiểm Tra Trạng Thái Hoạt động Của Dịch Vụ Xrdp

Bước 5:

Mặc định dịch vụ xrdp sẽ hoạt động trên port 3389 nên nếu bạn có cài đặt firewall cho máy chủ ( ufw, firewalld… ) bạn cần mở port này trên máy chủ.

# sudo ufw allow 3389

# sudo ufw reload

Bước 6:

Cài đặt GUI cho máy chủ

# sudo apt install ubuntu-desktop

B6 Cài đặt Gui Cho Máy Chủ

Bước 7:

Thực hiện remote từ bên ngoài vào máy chủ với tài khoản root để kiểm tra lại.

B7 Thực Hiện Remote Từ Bên Ngoài Vào Máy Chủ

Tổng kết,

Hi vọng với hướng dẫn cài đặt XRDP cho máy chủ Ubuntu sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và quản lý máy chủ hơn.

Nguồn MB – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu