Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi Tại sao Lỗi “Another Update is Currently in Progress”?

Thông báo này thường xuất hiện khi một bản cập nhật WordPress cốt lõi đang chạy trong nền và người dùng cố gắng bắt đầu một quá trình cập nhật khác.

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

2. Cách sửa lỗi ‘Đang tiến hành cập nhật khác’ trong WordPress?

Lưu ý: Trước khi bạn thực hiện các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu hoặc tệp chủ đề WordPress của mình , bạn nên tạo một bản sao lưu trang web đầy đủ.

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ WordPress của mình. Điều hướng đến phần ‘Database’ và nhấp vào biểu tượng ‘phpMyAdmin’

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

Thao tác này sẽ khởi chạy ứng dụng phpMyAdmin, nơi bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình. Khi bạn nhấp vào cơ sở dữ liệu của mình, nó sẽ hiển thị tất cả các bảng bên trong cơ sở dữ liệu.

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

Thao tác này sẽ hiển thị tất cả các hàng bên trong bảng tùy chọn.  Bạn cần tìm hàng có tên tùy chọn ‘core_updater.lock’ và nhấp vào nút xóa bên cạnh nó.

Cách sửa lỗi ‘Another Update is Currently in Progress’ trong WordPress

Bây giờ, phpMyAdmin sẽ tự động xóa hàng khỏi cơ sở dữ liệu của bạn.

Khi bạn quay lại trang web WordPress của mình , lỗi Another Update is Currently in Progressh sẽ biến mất và bạn có thể tiếp tục cập nhật trang web của mình.

Nguồn DKHost – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu