cai_repositories_linux

EPEL và REMI Repo là gì? Cài đặt EPEL và REMI Repo

EPEL Repository và REMI Repository là gì?

Nếu như các bạn làm việc với linux khi cài đặt nhiều ứng dụng chương trình các bạn sẽ thấy chúng ta thường cài đặt thêm EPEL Repository và REMI Repository, vậy chúng là gì?

EPEL Repository viết tắt là EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository đước phát triển và duy bởi Fedora team, nó cung cấp rất nhiều gói add-on package mà chúng ta thường dùng cho các bản Linux bao gồm CentOS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) , Fedora,…

REMI Repository cũng tương tự như EPEL, REMI repository cũng là một repo miễn phí được sử dụng phổ biến. Repo này được tạo và duy trì bởi một người Pháp tên là Remi Collect.

Như vậy có thể hiểu đơn giản EPEL Repository và REMI Repository là những thư viện chứa các gói cài đặt phần mềm trên linux, các bản cài đặt này luôn được cập nhật mới nhất, và ổn định nhất.

Tại sao lại sử dụng các repo này?

Thông thường khi các cài đặt các ứng dụng trên linux, nếu như gói cài đặt đó không được tích hợp cùng với hệ điều hành bạn đang sử dụng thì nó chỉ được cài đặt các bạn mặc định thường là phiên bản cũ, nếu muốn cài đặt các phiên bản mới nhất thì các EPEL Repository và REMI Repository sẽ hỗ trợ chúng ta vì nó luôn được cập nhật các phiên bản mới nhất.

Các bản cài đặt đều là mã nguồn mở 100% miễn phí, đảm bảo tính tương thích với hệ thống, ổn định.

Hướng dẫn cài đặt EPEL Repository và REMI Repository

Hướng dẫn cài đặt EPEL Repository trên centos

Việc cài đặt EPEL repo khá đơn giản, để cài đặt các bạn chạy lện sau

yum install epel-release

Hoặc chạy lệnh như sau:

#centos 6
yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
#Centos 7
yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

Tuy nhiên nếu việc cài đặt không thành công thì các  bạn thực hiện tải gói EPEL về để cài đặt thủ công

cd /tmp
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm #centos 7
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm #centos 6

Tiếp theo chạy lệnh sau để install EPEL repo

yum install ./epel-release-latest-*.noarch.rpm

Trên đây mình mình cài đặt thông qua yum, các bạn cũng có thể cài đặt qua rpm Một số hướng dẫn các bạn sẽ thấy họ sử dụng rpm

Hướng dẫn cài đặt REMI Repository trên centos

Tương tự để cài đặt Remi Repo các bạn thực hiện như sau:

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm #centos 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm #centos 6

Tiếp theo chúng ta cần enable REMI repo, mở file /etc/yum.repos.d/remi.repo và chỉnh giá trị enabled=1

Chạy lệnh sau để kiểm tra các Repo đang được enable

yum repolist

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt trên centos, chúc các bạn một ngày tốt lành

Nguồn dvcntt – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu