Cài đặt và cấu hình Mail Server SquirrelMail trên CentOS 7

Cài đặt và cấu hình Mail Server SquirrelMail trên CentOS 7

1. Giới thiệu.

SquirrelMail là một trong những ứng dụng email khách dựa trên Web phổ biến nhất được viết bằng PHP. Nó có hỗ trợ PHP thuần túy tích hợp cho IMAP và SMTP và được thiết kế để hiển thị tất cả các trang trong HTML 4.0 thuần túy mà không cần JavaScript, để tương thích tối đa giữa các trình duyệt.

Cài đặt và cấu hình của nó là khá đơn giản. Lưu ý rằng nếu bạn có VPS với WHM / cPanel hoặc DirectAdmin , SquirrelMail được cài đặt sẵn và sẵn sàng để sử dụng với các bảng điều khiển này. Cài đặt SquirrelMail trên CentOS 7, nhiệm vụ không phức tạp của nó, hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi dưới đây và bạn sẽ cài đặt nó trong vài phút.

Cài đặt và cấu hình Mail Server SquirrelMail trên CentOS 7

2. Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt SquirrelMail trên VPS CentOS 7.

SquirrelMail chỉ có hai yêu cầu:

  • Một máy chủ web có cài đặt PHP. PHP cần phải có ít nhất 4.1.0. PHP 4, PHP 5 và PHP 6 đều được hỗ trợ.
  • Truy cập vào máy chủ IMAP hỗ trợ IMAP 4 rev 1.
Cài đặt và cấu hình Mail Server SquirrelMail trên CentOS 7

1. Đăng nhập qua SSH

Để bắt đầu cài đặt SquirrelMail, hãy đăng nhập vào VPS CentOS 7 của bạn thông qua SSH với quyền root của người dùng

root ssh @ IP_address -p PORT_NUMBER

2. Cập nhật tất cả các gói đã cài đặt.

Đảm bảo rằng tất cả các gói đã cài đặt trên máy chủ của bạn được cập nhật mới nhất.

yum update -y

3. Kích hoạt kho EPEL.

Gói SquirrelMail không có sẵn trong kho chính thức của CentOS 7 do đó chúng ta sẽ phải kích hoạt kho EPEL bằng lệnh sau

#yum -y cài đặt phát hành epel

4. Cài đặt SquirrelMail trên CentOS 7.

Giờ đây việc cài đặt SquirrelMail khá đơn giản và nó có thể được cài đặt thông qua chương trình quản lý gói CentOS.

#yum -y install squirrelmail

5. Cấu hình SquirrelMail.

Khi ứng dụng Webmail được cài đặt, bạn có thể cấu hình nó theo nhu cầu của mình bằng cách chạy tập lệnh cấu hình như sau.

cd /usr/share/squirrelmail/config/
./conf.pl

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1.  Organization Preferences
2.  Server Settings
3.  Folder Defaults
4.  General Options
5.  Themes
6.  Address Books
7.  Message of the Day (MOTD)
8.  Plugins
9.  Database
10. Languages

D.  Set pre-defined settings for specific IMAP servers

C   Turn color off
S   Save data
Q   Quit

Command >>

6. Cấu hình khác.

Có các cài đặt khác nhau trong tập tin cấu hình, nhưng những điều chính cần được kiểm tra và cấu hình là:

  • Đặt tên miền mặc định của bạn (2. Cài đặt máy chủ> 1. Miền)
  • Địa chỉ của máy chủ IMAP và SMTP.
  • Loại máy chủ IMAP.

Cũng nên sửa đổi các tùy chọn của tổ chức như tên tổ chức, logo, tiêu đề…

8. Cài đặt thay thế.

Ngoài ra, SquirrelMail có thể được cài đặt bằng cách tải xuống các tập tin của nó trực tiếp từ trang web chính thức của họ và đặt chúng vào thư mục gốc của tài liệu trên máy chủ web của bạn.

wget https://downloads.sourceforge.net/project/squirrelmail/stable/1.4.22/squirrelmail-webmail-1.4.22.zip
unzip squirrelmail-webmail-1.4.22.zip -d /var/www/html/
mv /var/www/html/squirrelmail-webmail-1.4.22/ /var/www/html/squirrelmail

Khi mọi thứ đã được cài đặt và được cấu hình đúng cách, bạn sẽ có thể truy cập SquirrelMail tại https://yourIPaddress/squirrelmail. Đăng nhập bằng tài khoản email của bạn và bắt đầu quản lý email của bạn thông qua trình duyệt web.

Tất nhiên, nếu bạn là một trong những khách hàng Email Hosting của chúng tôi, bạn không phải cài đặt SquirrelMail trên CentOS 7, chỉ cần hỏi quản trị của chúng tôi họ sẽ cài đặt SquirrelMail trên CentOS 7 cho bạn ngay lập tức.

Nếu bạn thích bài này về cách cài đặt SquirrelMail trên CentOS 7, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng các nút bên trái hoặc chỉ cần để lại câu trả lời bên dưới

Nguồn InternetTổngHợp – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu