Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension 8

Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

Trong 1 số plugin hoặc theme bắt buộc cần có ionCube để hoạt động. Vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt ionCube Loader

Kích hoạt ionCube trong Cpanel

Bước1: Chọn Select PHP Version

Bước 2: Chọn iconcube_loader như hình. sau đó ấn Lưu thay đổi

Xong cho cpanel rồi nhé cả nhà. Hãy vào web F5 lại xem đã okie chưa nhé

Kích hoạt ionCube trong vps chạy vpssim

Sau khi login vào root. Hãy chọn menu 14) Config Cau Hinh PHP như hình

Tiếp theo chọn menu 13) Install / Remove Ioncube như hình

Tiếp đến nếu vps chưa được cài ionCube thì sẽ như hình. và ấn Y rồi enter để bắt đầu cài đặt

Xong cho VPSSIM rồi nhé cả nhà. Hãy vào web F5 lại xem đã okie chưa nhé

Kích hoạt ionCube trong aaPanel

Nếu bạn dùng aaPanel thì có thể vào trình quản lý sau đó vào App Store > Tìm đến phiên bản php bạn đang dùng > ấn vào setting > ấn vào installer extensions và tìm đến dòng chữ ionCube và ấn installer nhé. Sau đó chờ cài xong hiện ra chữ Uninstaller là xong nhé

Xong cho aaPanel rồi nhé cả nhà. Hãy vào web F5 lại xem đã okie chưa nhé

Kích hoạt ionCube cho CyberPanel

Để kích hoạt ioncube cho CyberPanel bạn hãy login vào tài khoản admin. Và tìm đến menu PHP > Cài đặt tiện ích mở rộng

Tiếp theo hãy chọn phiên bản php của bạn đang cài cho web

Tiếp theo gõ tìm kiếm ioncube và ấn cài đặt như hình

Chờ cài đặt xong thì bạn hãy reboot lại vps để nó được áp dụng nhé. Sau khi reboot lại vps hãy vào web để xem thành quả

Nguồn LeVanToan – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu