Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt – nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Bạn đang tìm kiếm các cách sử dụng chế độ tự động click trên điện thoại nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Auto Click trên điện thoại Android cực đơn giản.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Cách sử dụng Auto Click trên điện thoại Android

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Tự động click > Nhấn OK để cấp quyền hoạt động cho ứng dụng.
 • Nhấn vào biểu tượng nút gạt để bật ứng dụng > Nhấn OK.
 • Chọn chế độ tự đông click mà bạn muốn sử dụng.
 • Thiết lập các thông số cho chế độ tự động click.
 • Nhấn vào biểu tượng nút play để bật tự động click.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Tự động click, sau đó ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền hoạt động cho ứng dụng với thiết bị của bạn. Để tiến hành cấp quyền hoạt động cho ứng dụng, nhấn OK.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Để tiến hành cấp quyền hoạt động cho ứng dụng, nhấn OK

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng nút gạt để bật ứng dụng.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn vào biểu tượng nút gạt để bật ứng dụng

Bước 3: Nhấn OK.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn OK

Bước 4: Quay lại giao diện ứng dụng Auto Click, có 2 chế độ để bạn lựa chọn: chế độ 1 mục tiêu và chế độ nhiều mục tiêu.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Có 2 chế độ để bạn lựa chọn: chế độ 1 mục tiêu và chế độ nhiều mục tiêu

Nếu bạn chọn chế độ 1 mục tiêu, nhấn Cài đặt tại mục CHẾ ĐỘ 1 MỤC TIÊU.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn Cài đặt tại mục CHẾ ĐỘ 1 MỤC TIÊU

Giao diện Khoảng thời gian click sẽ xuất hiện, tại đây bạn có thể tùy chỉnh các thông số:

 • Khoảng thời gian giữa mỗi lần click: điền số mili giây.
 • Chọn 1 trong 3 điều kiện để dừng tự động click gồm: chạy vô hạn, dừng lại sau khoảng thời gian nhất định hoặc sau bao nhiêu lần tự động click.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Tại giao diện Khoảng thời gian click, bạn có thể tùy chỉnh các thông số

Chọn LƯU.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Chọn LƯU

Sau khi đã tùy chỉnh các thông số, nhấn Bật.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Sau khi đã tùy chỉnh các thông số, nhấn Bật

Di chuyển biểu tượng mục tiêu đến vị trí cần click.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Di chuyển biểu tượng mục tiêu đến vị trí cần click

Sau đó nhấn vào biểu tượng nút play để bắt đầu bật tự động click.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Sau đó nhấn vào biểu tượng nút play để bắt đầu bật tự động click

Trong quá trình sử dụng tính năng tự động click sẽ có 3 biểu tượng tại thanh điều khiển để bạn sử dụng:

 • Biểu tượng mục tiêu: Chạm và kéo biểu tượng này đến vị trí bạn muốn bật tự động click.
 • Biểu tượng nút play: Nhấn vào nút này để bật/tắt tự động click.
 • Biểu tượng mũi tên 4 chiều: Chạm và kéo biểu tượng này để di chuyển thanh điều khiển, nhấn vào biểu tượng này để thu gọn thanh điều khiển.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Sẽ có 3 biểu tượng tại thanh điều khiển để bạn sử dụng

Nếu bạn chọn chế độ nhiều mục tiêu, nhấn Cài đặt tại mục CHẾ ĐỘ NHIỀU MỤC TIÊU.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn Cài đặt tại mục CHẾ ĐỘ NHIỀU MỤC TIÊU

Thiết lập độ trễ và thời gian vuốt.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Thiết lập độ trễ và thời gian vuốt

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên trái để quay trở lại giao diện chính.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên trái để quay trở lại giao diện chính

Nhấn Bật.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn Bật

Tại đây, sẽ có 5 tính năng để bạn sử dụng:

 • Biểu tượng nút play: nhấn để bật tự động click.
 • Biểu tượng dấu cộng: nhấn để thêm một mục tiêu click và giữ để thêm một mục tiêu vuốt.
 • Biểu tượng dấu trừ: nhấn để xóa một mục tiêu.
 • Biểu tượng mục tiêu số: nhấn và kéo đến những vị trí bạn muốn tự động click. Những vị trí sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 • Biểu tượng mũi tên 4 chiều: nhấn và kéo biểu tượng này để di chuyển thanh điều khiển, nhấn vào biểu tượng này để thu gọn thanh điều khiển.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Tại đây, sẽ có 5 tính năng để bạn sử dụng

Đối với biểu tượng bánh răng: để cài đặt cấu hình cho chế độ tự động click, bạn có thể đặt tên cho cấu hình và chọn 1 trong 3 điều kiện để dừng tự động click gồm: chạy vô hạn, dừng lại sau khoảng thời gian nhất định hoặc sau bao nhiêu lần tự động click.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Đặt tên cho cấu hình và chọn 1 trong 3 điều kiện để dừng tự động click

Sau đó, chọn LƯU.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Sau đó, chọn LƯU

Sau khi thêm các mục tiêu, di chuyển các mục tiêu đến các vị trí tự động click > Nhấn vào biểu tượng nút play để bật tự động click.

Cách sử dụng Auto Click tự động vuốt - nhấp chuột trên điện thoại Android cực đơn giản

Nhấn vào biểu tượng nút play để bật tự động click

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Auto Click trên điện thoại Android cực đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Nguồn TGDĐ – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

 

Main Menu