Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình 1

Cẩm Nang Phòng Cháy và Chữa Cháy Trong Gia Đình

Hiện nay có nhiều vụ cháy rất đáng tiếc do sự cố hệ thống điện và do sự sơ suất, bất cẩn của con người. “Cẩm nang PCCC trong gia đình” sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm bảo đảm thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và thoát nạn tại hộ gia đình

Nguồn PVHTT Q10 – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu