Khi nào không dùng the trong tiếng Anh

Khi nào không dùng ‘the’ trong tiếng Anh?

Khi nhắc đến tên, họ riêng của người hoặc tên các trường đại học, cao đẳng, bạn không cần dùng “the”.

Khi đã biết những trường hợp nào cần “the”, bạn cũng nên biết khi nào không dùng mạo từ này.

Nhắc đến một số tên riêng

Trong tiếng Anh, “the” không dùng với tên riêng hoặc họ chỉ người, trừ khi nói về nhóm gia đình. Chẳng hạn, bạn không nói “the Mary”, “the Smith” (bà Mary, ông Smith) nhưng có thể dùng “the Smiths are going shopping” (Gia đình Smith đang đi mua sắm).

“The” cũng không được dùng với tên của các trường đại học, cao đẳng.

“He got a degree from Harvard University” (Cậu ấy tốt nghiệp Đại học Harvard).

“Bart and Lisa are students at Springfield Elementary School” (Bart và Lisa là học sinh của trường Tiểu học Springfield).

Tuy nhiên, nếu tên đại học có dạng “University of…”, bạn có thể thêm “the” phía trước: “the University of Maryland” (Đại học Maryland), “the University of Exeter” (Đại học Exeter)…

Nói về một sự vật không cụ thể

Trái ngược cách dùng để chỉ một cái gì xác định của “the”, bạn không dùng mạo từ này khi để cập đến một danh từ, sự vật chung.

“Fruits and vegetables are good for health” (Trái cây và rau củ tốt cho sức khỏe).

“Patience is a virtue” (Kiên nhẫn là một đức tính tốt).

Khi nào dùng “a”, “an” thay “the”?

– Nói về các đồ vật đơn lẻ, không cụ thể: “A boy was eating an apple while reading a book about a toy train” (Một cậu bé vừa ăn táo trong khi đọc sách viết về xe lửa đồ chơi).

“I’d like a cup of coffee, please” (Làm ơn cho tôi một tách cà phê), nghĩa là bạn không yêu cầu loại cà phê cụ thể nào.

Lưu ý, dù cách dùng giống hệt nhau, “an” chỉ đứng trước những sự vật bắt đầu bằng nguyên âm. Một số ngoại lệ của “an”, chẳng hạn “a European country” (một quốc gia châu Âu), “a universe” (vũ trụ).

Ngoài ra, với một số từ bắt đầu bằng “h” nhưng “h” là âm câm, bạn sẽ dùng “an” thay cho “a”.

“An honest man named Harpo was an heir to the throne of Freedonia. A history of his country says that he often wore a helmet” (Một người đàn ông trung thực có tên Harpo là người thừa kế ngai vàng của Freedonia. Lịch

Nguồn Thanh Hằng (Theo FluentU) – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu