301 vs 302 redirect trong SEO - thumnail

Phân biệt Redirect 301 và 302 cách dùng cho SEO cùng phân biệt các loại Redirect khác

Redirect 301 và redirect 302 là gì? Dạng nào tốt cho SEO? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc về các vấn đề xoay quanh Redirect 301, 302 giúp bạn.

Redirect

Redirect tạm dịch ra tiếng Việt là “chuyển hướng”. Trong khái niệm SEO, redirect có nghĩa là chuyển hướng từ một URL A đến URL B.
Có rất nhiều loại redirect, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào các loại redirect quan trọng sau: 301, 302

1. Redirect 301 và redirect 302 là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại chuyển hướng này

301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL đã chuyển hướng vĩnh viễn sang một trang web hoặc URL khác, có nghĩa là tất cả những giá trị của trang web hoặc URL gốc sẽ chuyển hết sang URL mới.

302 Redirect (Moved temporarily) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) thể thông báo rằng trang web hoặc URL đã chuyển hướng tạm thời sang địa chỉ mới nhưng vẫn phải dựa trên URL cũ. Vì một lý do nào đó, ví dụ như bảo trì trang web chính.

Một số loại chuyển hướng máy chủ khác:

Mã 303 (See Other Location): Mã phản hồi này xuất hiện khi người dùng gửi yêu cầu truy cập cho một vị trí khác. Máy chủ sẽ chuyển yêu cầu truy cập đến vị trí đó.

Mã 304 (Not Modified): Mã phản hồi này cho biết không cần truyền lại các tài nguyên được yêu cầu. Đây là một loại chuyển hướng ngầm đến các tài nguyên được lưu trữ

Mã 305 (Use proxy): Tài nguyên mà bạn yêu cầu truy cập chỉ có thể truy cập được khi có sử dụng máy chủ proxy.

Mã 307 (Temporary Redirect): Mã phản hồi này được xem như gần giống với mã 302, nhưng chuyển hướng 307 thường được dùng trong trường hợp nâng cấp source hoặc trang web gặp sự cố, người dung nên tiếp tục truy cập địa chỉ này trong tương lai.

Tại sao cần sử dụng redirect 301 và 302?

 Thay đổi trang web hiện tại sang một tên miền mới
Thay đổi CMS với cấu trúc URL mới
Thay đổi URL kém thân thiện sang URL mới thân thiện với người dùng và công cụ tìm kiếm hơn.
Trang báo lỗi 404 hoặc nội dung đã cũ
Chuyển hướng www và non-www tránh lỗi trùng lặp nội dung.

2. Nên dùng chuyển hướng 301 hay 302

Để trả lời cho câu hỏi này, bạn nên xét vào các trường hợp và mục đích của bạn để phù hợp với 1 trong 2 loại chuyển hướng này. Nghĩa là:

Nếu website bạn đang bảo trì hệ thống hoặc sửa đổi trong một thời gian ngắn thì bạn nên chọn Redirect 302. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc một điều rằng nó không tối ưu và cũng có thể làm cho ranking từ khóa thay đổi nếu dùng trong thời gian dài

Trong trường hợp, bạn muốn thay đổi hoàn toàn sang một URL mới, bạn nên chọn 301. Bằng cách này, trang sẽ giữ nguyên các giá trị, ranking như ban đầu.

3. Làm thế nào để sử dụng redirect 301 và 302

Với web Server Apache
Bạn thêm dòng code sau đây vào file .htaccess
Với chuyển hướng tạm thời (Redirect 302), bạn có thể nhập 1 trong cách sau:

 1. Redirect 302 /oldlocation http://www.newdomain.com/newlocation
2. Redirect temporarily /oldlocation http://www.newdomain.com/newlocation

Với chuyển hướng vĩnh viễn (Redirect 301):

1. Redirect permanent /oldlocation http://www.newdomain.com/newlocation
2. Redirect 301 /oldlocation http://www.newdomain.com/newlocation

Với web server Nginx
Bạn có thể thêm dòng code dưới đây vào file ngin.x
Với chuyển hướng tạm thời (Redirect 302):

rewrite ^/oldlocation$ http://www.newdomain.com/newlocation redirect;

Tương tự như vậy với chuyển hướng vĩnh viễn (Redirect 301):

rewrite ^/oldlocation$ http://www.newdomain.com/newlocation permanent;

Nguồn ChiDoanh – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu