Đất nông nghiệp xây dựng tường rào chắn xung quanh có được không

Đất nông nghiệp xây dựng tường rào chắn xung quanh có được không? Bỏ hoang đất trồng cây lâu năm thì bị xử phạt như thế nào?

Anh có 1 miếng đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm, anh có làm đơn lên xã xin xây tường rào chắn xung quanh thì xã không cho. Vậy không biết bên luật đất đai có quy định vấn đề này không? Ngoài ra anh có một miếng đất trồng cây lâu năm khác ở khá xa nhà nên không ai chăm sóc đã bỏ không đó được 1 năm rồi, cho anh hỏi đất nông nghiệp không sử dụng có bị xử lý gì không? Anh cảm ơn!

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm xây dựng tường rào chắn xung quanh có được không?

Căn cứ Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau:

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Chiếu theo quy định trên thì anh phải sử dụng đất vào đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất,…

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp, không dùng vào mục đích xây dựng công trình dù là bất cứ công trình gì. Việc xã không cho phép anh xây dựng tường rào là phù hợp rồi ạ.

Nếu anh muốn làm rào chắn cho đất có thể xem xét đến hàng rào không kiên cố (hàng rào không phải làm từ xi măng, cốt thép,…) ví dụ: trồng cây xanh làm hàng rào,…


Đất nông nghiệp xây dựng tường rào chắn xung quanh có được không?

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm bỏ hoang 12 tháng có bị thu hồi không?

Việc anh không sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian dài được xem như là bỏ hoang đất và đó là hành vi vi phạm về đất đai, theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:
a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;
b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;
đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Như vậy trong trường hợp của anh đã bỏ hoang không sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm được 12 tháng thì chưa bị thu hồi, tuy nhiên nếu anh tiếp tục không sử dụng một thời gian nữa có thể đất của anh sẽ bị thu hồi lại.

Không sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm quá lâu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trước khi bị thu hồi đất do bỏ hoang đất nông nghiệp quá lâu thì người sử dụng đất sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Điều 32. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục

1. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

Mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ tùy thuộc vào diện tích đất nông nghiệp mà anh không sử dụng anh nhé.

Lưu ý: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì mức phạt tiền trên chỉ áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính

Nguồn LVN – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu