Bảng Giá Dịch Vụ Email Theo Tên Miền Riêng – Doanh Nghiệp

In stock

Compare

Chúng tôi xin gửi Bảng Giá Dịch Vụ Email Theo Tên Miền cực kỳ hấp dẫn, sử dụng xác thực DKIM, SPF …, chống spam tỷ lệ inbox 99.9%

Tốc Độ Thường – Máy Chủ Shared Siêu Tốc Độ – Máy Chủ Mạnh Siêu Tốc Độ – Máy Chủ Thế Hệ Mới
Gói A
99,000 ₫ /tháng
5 tài khoản
Dung lượng tổng: 5 GB
Băng thông: 1Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói B
199,000 ₫ /tháng
20 tài khoản
Dung lượng tổng: 20 GB
Băng thông: 2Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói C
299,000 ₫ /tháng
50 tài khoản
Dung lượng tổng: 100 GB
Băng thông: 2Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói D
699,000 ₫ /tháng
150 tài khoản
Dung lượng tổng: 240 GB
Băng thông: 3Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói E
999,000 ₫ /tháng
200 tài khoản
Dung lượng tổng: 240 GB
Băng thông: 4Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói AS
199,000 ₫ /tháng
5 tài khoản
Dung lượng tổng: 5 GB
Băng thông: 1Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói BS
399,000 ₫ /tháng
20 tài khoản
Dung lượng tổng: 30 GB
Băng thông: 2Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói CS
599,000 ₫ /tháng
50 tài khoản
Dung lượng tổng: 100 GB
Băng thông: 2Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói DS
1,399,000 ₫ /tháng
150 tài khoản
Dung lượng tổng: 200 GB
Băng thông: 4Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói ES
1,999,000 ₫ /tháng
200 tài khoản
Dung lượng tổng: 240 GB
Băng thông: 6Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Let’s Encrypt
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói ASM
299,000 ₫ /tháng
5 tài khoản
Dung lượng tổng: 5 GB
Băng thông: 2Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Rapid
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói BSM
599,000 ₫ /tháng
15 tài khoản
Dung lượng tổng: 30 GB
Băng thông: 3Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Rapid
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói CSM
899,000 ₫ /tháng
50 tài khoản
Dung lượng tổng: 100 GB
Băng thông: 4Tb
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Rapid
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói DSM
2,199,000 ₫ /tháng
150 tài khoản
Dung lượng tổng: 200 GB
Băng thông: 6TB
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Rapid
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Gói ESM
2,999,000 ₫ /tháng
200 tài khoản
Dung lượng tổng: 240GB
Băng thông: 8TB
Bảo Mật Chứng Chỉ SSL Rapid
Sao lưu dữ liệu hàng tuần

Cảm ơn quý khách đã quan tâm dịch vụ của chúng tôi

Main Menu

Bảng Giá Dịch Vụ Email Theo Tên Miền Riêng - Doanh Nghiệp