Cách fix lỗi HTTP Error 403 trên WordPress

Cách fix lỗi HTTP Error 403 trên WordPress

Nếu truy cập trang web và tình cờ bạn bị treo lỗi “HHTP Error 403” thì phải làm như thế nào. Xin chia sẻ rằng lỗi này bạn hoàn toàn có thể tự fix được, đơn giản như:

Cách fix lỗi HTTP Error 403 trên WordPress

1. Tuỳ chọn trong file ht.access

Kiểm tra tệp .htaccess của bạn để kiểm tra xem đoạn mã nào được chèn thêm vào. Một WordPress cơ bản .htaccess trông giống như sau:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^ index .php $ – [L]
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} -f!
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} -d!
RewriteRule. /index.php [L]
</ IfModule>
# END WordPress

2. Check lại tương lửa, plugin bảo mật

Lỗi HTTP 403 cũng có thể xảy ra do tường lửa trang web hoặc các plugin bảo mật khác . Nếu URL đúng và lỗi 403 vẫn còn, hãy kiểm tra xem liệu tường lửa có ngăn truy cập vào bất kỳ trang web nào không. Kiểm tra xem IP của bạn có bị liệt vào danh sách đen bởi tường lửa hoặc plugin bảo mật của bạn không. Tắt tường lửa và plugin bảo mật của bạn , xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và xem bạn có thể truy cập trang web của mình không.

Nguồn DKHost – Bài viết tham khảo
Sao chép & chỉnh sửa bởi NhaCungCap.vn

Main Menu